Rozstrzygnięcia konkursów

Konkursy Bioróżnorodności pn, "Schroń Naturę" oraz "Moja miejscowość to zielony punkt" zostały rozstrzygnięte w ramach Ogólnopolskiego Projektu pn. "Centra i Schroniska Bioróżnorodności".

Poniżej protokoły z posiedzeń komisji obu konkursów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy wyróżnionym :)

Photo credit: WilliansR via Foter.com / CC BY-NC-SA