Konkurs Kreatywnego Ekologa: "Moja miejscowość to zielony punkt"
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres :                               ...
Ogólnopolski Konkurs Bioróżnorodności "Schroń Naturę"
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres :                               ...
Konkurs Kreatywnego Ekologa "Moja miejscowość to zielony punkt"
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o środowisku przyrodniczym, a w szczególności sieci obszarów Natura 2000, kształtowanie świadomości oraz postaw proekologicznych wśród młodzieży i wzrost odpow...