Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Pstryk Natura"
Zakończono I edycję konkursu fotograficznego "Pstryk Natura" zrealizowanego w ramach Ogólnopolskiego Projektu pn. "Centra i Schroniska Bioróżnorodności". Poniżej prezentujemy protokół z posiedzenia ko...
Artykuł 3
Jest to projekt ogólnopolski, którego odbiorcami będą przede wszystkim dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe: nauczyciele, pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych. W skład bezpośre...
Artykuł 2
Projekt pod nazwą „Centra i Schroniska Bioróżnorodności” o wartości 2 mln złotych, którego wnioskodawcą w imieniu Gminy Miasto Szczecin jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA” uzyskał dofinansowani...